ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις Φορέα


Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με ακύρωση πλειστηριασμού ακινήτου ιδιοκτησίας προσώπου με νοητική αναπηρία. Ειδική Ενδιάμεση Απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, επί τη βάσει του περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμου του 1989 - 10/12/2021 10:13:23 AM

Πίσω


_______________________________________________
© 2013 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,

Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης