Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης

Επικοινωνία


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑ: Κυπράνορος 15, 1061 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ.25735, 1311 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τ.Θ.26722, 1647 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 22848900 (κεντρικός αριθμός)

ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΟ (FAX): 22660584, 22660118

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Το τέλος υποβολής αίτησης καταβάλλεται σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας
ή Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα στο λογαριασμό:


ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

IBAN: CY16 0070 1010 0000 0000 4002 8214

Swift Code & BIC Code CCBKCY2N

β) σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας στο λογαριασμό:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

IBAN: CY78 0050 0109 0001 0901 7087 6401

Swift Code & BIC Code HEBACY2N

γ) σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στο λογαριασμό:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

IBAN: CY52 0020 0195 0000 3570 1944 4789

Swift Code & BIC Code BCYPCY2N

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (WEBSITE) www.financialombudsman.gov.cy


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (EMAIL ADDRESS) :

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: mediations@financialombudsman.gov.cy


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: enquiries@financialombudsman.gov.cyΠΑΡΑΠΟΝΑ: complaints@financialombudsman.gov.cy


Η Ευρώπη σου