ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


- 05/05/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με απόφαση Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για ακύρωση πλειστηριασμού, εκκρεμούσης ενστάσεως επί απόρριψης αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο Εστία (Εκδίδεται κατά Εταιρείας Εξαγοράς Πιστώσεων)
 
- 31/03/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με την υιοθέτηση των εισηγήσεων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΤΔ, για ακύρωση προγραμματισμένου πλειστηριασμού ακινήτου
 
- 11/03/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με την αναστολή προγραμματισμένου, για τις 7 Μαρτίου 2022, πλειστηριασμού ακινήτου, το οποίο αποτελεί επαγγελματική στέγη της δανειολήπτριας, κατόπιν υιοθέτησης των εισηγήσεων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 
- 10/01/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς εγγυητές σε δανειακές συμβάσεις σχετικά με απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου κατά του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για απαλλαγή εγγυητή, εξαιτίας καταχρηστικού όρου στην εγγυητική σύμβαση, τον οποίο εφαρμόζει ο Οργανισμός σε βάρος εγγυητών σε δάνεια που παραχωρεί
 
- 31/12/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με την αναστολή εκποίησης ακινήτου, ορισθείσας για την 29η Δεκεμβρίου 2021 απο την B2Kapital, με ενέργειες του Χρηματοοικονονομικού Επιτρόπου
 

...περισσότερα- 21/08/2020 Κοινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών και του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας αναφορικά με την ανάγκη επέκτασης της αναστολής των πλειστηριασμών καθώς επίσης και την επέκταση της αναστολής των δόσεων.
 
- 29/06/2020 Κοινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών και του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας σχετικά με τις δραστηριότητες του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.
 
- 10/06/2020 Κοινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών και του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας για αναστολή εκποιήσεων
 
- 31/03/2020 Ανακοίνωση Γραφείου Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 
- 19/03/2020 Ανακοίνωση Γραφείου Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 

...περισσότερα


_______________________________________________
© 2013 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,

Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης