ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


- 02/06/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με αποδοχή αποφάσεων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου από την Τράπεζα Κύπρου Λτδ, για ακύρωση προγραμματισμένων εκποιήσεων, εκκρεμούσης ενστάσεως για μη ένταξη στο Σχέδιο Εστία
 
- 30/05/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με έκδοση Τελικής Απόφασης Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, για απαλλαγή προσώπου με νοητική αναπηρία, από δάνεια τα οποία συνήψε με πρώην Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα και που μεταφέρθηκαν, πλέον, στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
 
- 05/05/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με απόφαση Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για ακύρωση πλειστηριασμού, εκκρεμούσης ενστάσεως επί απόρριψης αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο Εστία (Εκδίδεται κατά Εταιρείας Εξαγοράς Πιστώσεων)
 
- 31/03/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με την υιοθέτηση των εισηγήσεων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΤΔ, για ακύρωση προγραμματισμένου πλειστηριασμού ακινήτου
 
- 11/03/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με την αναστολή προγραμματισμένου, για τις 7 Μαρτίου 2022, πλειστηριασμού ακινήτου, το οποίο αποτελεί επαγγελματική στέγη της δανειολήπτριας, κατόπιν υιοθέτησης των εισηγήσεων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 

...περισσότερα- 21/08/2020 Κοινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών και του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας αναφορικά με την ανάγκη επέκτασης της αναστολής των πλειστηριασμών καθώς επίσης και την επέκταση της αναστολής των δόσεων.
 
- 29/06/2020 Κοινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών και του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας σχετικά με τις δραστηριότητες του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.
 
- 10/06/2020 Κοινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών και του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας για αναστολή εκποιήσεων
 
- 31/03/2020 Ανακοίνωση Γραφείου Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 
- 19/03/2020 Ανακοίνωση Γραφείου Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 

...περισσότερα


_______________________________________________
© 2013 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,

Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης