ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


- 31/12/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με την αναστολή εκποίησης ακινήτου, ορισθείσας για την 29η Δεκεμβρίου 2021 απο την B2Kapital, με ενέργειες του Χρηματοοικονονομικού Επιτρόπου
 
- 10/12/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με ακύρωση πλειστηριασμού ακινήτου ιδιοκτησίας προσώπου με νοητική αναπηρία. Ειδική Ενδιάμεση Απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, επί τη βάσει του περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμου του 1989
 
- 04/11/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με την αναστολή δύο νέων προγραμματισμένων εκποιήσεων κύριας κατοικίας δανειοληπτών από Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων και μίας προγραμματισμένης εκποίησης άλλου είδους ακινήτου απο την ΚΕΔΙΠΕΣ, κατόπιν παρέμβασης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 
- 26/10/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές για αναστολή επικείμενης εκποίησης πρώτης κατοικίας μονήρους ηλικιωμένης κυρίας και η ανάγκη έγκαιρης και αποτελεσματικής αξιοποίησης εξωδικαστικών διαδικασιών από τους δανειολήπτες
 
- 21/09/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με την αναστολή τριών προγραμματισμένων εκποιήσεων κύριας κατοικίας δανειοληπτών, κατόπιν παρέμβασης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.
 

...περισσότερα- 21/08/2020 Κοινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών και του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας αναφορικά με την ανάγκη επέκτασης της αναστολής των πλειστηριασμών καθώς επίσης και την επέκταση της αναστολής των δόσεων.
 
- 29/06/2020 Κοινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών και του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας σχετικά με τις δραστηριότητες του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.
 
- 10/06/2020 Κοινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών και του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας για αναστολή εκποιήσεων
 
- 31/03/2020 Ανακοίνωση Γραφείου Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 
- 19/03/2020 Ανακοίνωση Γραφείου Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 

...περισσότερα


_______________________________________________
© 2013 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,

Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης