ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


- 23/08/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς Δανειολήπτες-Καταναλωτές, Τράπεζες και Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων αναφορικά με τον τρόπο κατά τον οποίο ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος θα διαχειρίζεται παράπονα, σχετικά με παραβίαση του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2022
 
- 28/06/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με ακύρωση δύο προγραμματισμένων εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων δανειοληπτών από Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων, κατόπιν ενεργειών του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 
- 02/06/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με αποδοχή αποφάσεων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου από την Τράπεζα Κύπρου Λτδ, για ακύρωση προγραμματισμένων εκποιήσεων, εκκρεμούσης ενστάσεως για μη ένταξη στο Σχέδιο Εστία
 
- 30/05/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με έκδοση Τελικής Απόφασης Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, για απαλλαγή προσώπου με νοητική αναπηρία, από δάνεια τα οποία συνήψε με πρώην Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα και που μεταφέρθηκαν, πλέον, στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
 
- 05/05/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με απόφαση Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για ακύρωση πλειστηριασμού, εκκρεμούσης ενστάσεως επί απόρριψης αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο Εστία (Εκδίδεται κατά Εταιρείας Εξαγοράς Πιστώσεων)
 

...περισσότερα- 21/08/2020 Κοινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών και του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας αναφορικά με την ανάγκη επέκτασης της αναστολής των πλειστηριασμών καθώς επίσης και την επέκταση της αναστολής των δόσεων.
 
- 29/06/2020 Κοινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών και του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας σχετικά με τις δραστηριότητες του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.
 
- 10/06/2020 Κοινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών και του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας για αναστολή εκποιήσεων
 
- 31/03/2020 Ανακοίνωση Γραφείου Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 
- 19/03/2020 Ανακοίνωση Γραφείου Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 

...περισσότερα


_______________________________________________
© 2013 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,

Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης