ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


- 02/01/2023 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με Απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για πλήρη στοιχειοθέτηση παραπόνου δανειοληπτών, εξαιτίας εντοπισμού υπερχρεώσεων σε δάνειο που συνήψαν με πρώην Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα και που, πλέον, μεταφέρθηκε στην Ελληνική Τράπεζα Λτδ
 
- 11/11/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές για αναστολή προγραμματισμένης, για τις 15/11/22, εκποίησης ενυπόθηκου ακινήτου από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΤΔ
 
- 02/11/2022 Η ανάγκη λήψης προστατευτικών μέτρων για τους καταναλωτές από την πρόσφατη αύξηση, καθώς και η πιθανότητα περαιτέρω αύξησης των δανειστικών επιτοκίων σχετικά με τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) και η αδυναμία των δανειοληπτών να ανταποκριθούν σε αυξημένες δόσεις
 
- 21/10/2022 Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για ενοικίαση γραφείων στη Λευκωσία για τη στέγαση του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης
 
- 23/08/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς Δανειολήπτες-Καταναλωτές, Τράπεζες και Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων αναφορικά με τον τρόπο κατά τον οποίο ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος θα διαχειρίζεται παράπονα, σχετικά με παραβίαση του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2022
 

...περισσότερα- 21/08/2020 Κοινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών και του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας αναφορικά με την ανάγκη επέκτασης της αναστολής των πλειστηριασμών καθώς επίσης και την επέκταση της αναστολής των δόσεων.
 
- 29/06/2020 Κοινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών και του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας σχετικά με τις δραστηριότητες του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.
 
- 10/06/2020 Κοινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών και του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας για αναστολή εκποιήσεων
 
- 31/03/2020 Ανακοίνωση Γραφείου Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 
- 19/03/2020 Ανακοίνωση Γραφείου Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 

...περισσότερα


_______________________________________________
© 2013 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,

Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης