Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης

Χρηματοοικονομικός Επίτροπος

Ο κ. Παύλος Θ. Ιωάννου είναι ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως, Οικονομολόγος και Χρηματοοικονομικός Αναλυτής.Η Ευρώπη σου