ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα


Έντυπα για Διορισμό Διαμεσολαβητή για Αναδιάρθρωση Πιστωτικών Διευκολύνσεων και Έντυπα Υποβολής Παραπόνων


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο (1) Υποβολής Αίτησης Φυσικών Προσώπων (Μέγεθος Αρχείου: 397,44Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο (2) Υποβολής Αίτησης από Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Μέγεθος Αρχείου: 482,38Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο (3) Υποβολής Αίτησης Νομικών Προσώπων (Μέγεθος Αρχείου: 482,89Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο Υποβολής Αίτησης Μέσω Ταχυδρομείου Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Μέγεθος Αρχείου: 188,28Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο Υποβολής Παραπόνων από Φυσικά Πρόσωπα (Μέγεθος Αρχείου: 199,89Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο Υποβολής Παραπόνων από Νομικά Πρόσωπα (Μέγεθος Αρχείου: 304,83Kb)


_______________________________________________
© 2013 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,

Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης