ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα


Έντυπα για Διορισμό Διαμεσολαβητή για Αναδιάρθρωση Πιστωτικών Διευκολύνσεων και Έντυπα Υποβολής Παραπόνων


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο (1): Υποβολή Αίτησης Φυσικών Προσώπων (Μέγεθος Αρχείου: 237,36Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο (2): Υποβολή Αίτησης από Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Μέγεθος Αρχείου: 280,25Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο (3) Υποβολής Αίτησης Νομικών Προσώπων (Μέγεθος Αρχείου: 482,89Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο Υποβολής Παραπόνων από Φυσικά Πρόσωπα (Μέγεθος Αρχείου: 214,9Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο Υποβολής Αίτησης Μέσω Ταχυδρομείου Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Μέγεθος Αρχείου: 188,28Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο Υποβολής Παραπόνων από Νομικά Πρόσωπα (Μέγεθος Αρχείου: 343,34Kb)


_______________________________________________
© 2013 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,

Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης