Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης

Ανακοινώσεις Φορέα


Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με απόφαση Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για ακύρωση πλειστηριασμού, εκκρεμούσης ενστάσεως επί απόρριψης αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο Εστία (Εκδίδεται κατά Εταιρείας Εξαγοράς Πιστώσεων) - 05/05/2022 08:21:10 AM
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ, ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 888,87Kb)
Η Ευρώπη σου