Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης

Ανακοινώσεις Φορέα


Ενημερωτικό Σημείωμα προς εγγυητές σε δανειακές συμβάσεις σχετικά με απόφαση απαλλαγής εγγυητή από εγγυητική σύμβαση, εξαιτίας μη έγκαιρης ενημέρωσης του και σειράς άλλων παραλείψεων εκ μέρους του πρώην Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος και της διαδόχου αυτού καταστάσεως - 31/01/2023 01:52:35 PM
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 372,48Kb)
Η Ευρώπη σου