ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις Φορέα


Ενημερωτικό Σημείωμα προς Δανειολήπτες-Καταναλωτές, Τράπεζες και Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων αναφορικά με τον τρόπο κατά τον οποίο ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος θα διαχειρίζεται παράπονα, σχετικά με παραβίαση του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2022 - 23/08/2022

Πίσω


_______________________________________________
© 2013 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,

Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης