ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις Φορέα


Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με έκδοση Τελικής Απόφασης Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, για απαλλαγή προσώπου με νοητική αναπηρία, από δάνεια τα οποία συνήψε με πρώην Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα και που μεταφέρθηκαν, πλέον, στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ - 30/05/2022

Πίσω


_______________________________________________
© 2013 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,

Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης