Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης

Ανακοινώσεις Φορέα


Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές και κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με την προστασία της κύριας κατοικίας και τις υποχρεώσεις των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ), στο πλαίσιο του Σχεδίου Εστία, όπως προκύπτουν από πρόσφατη γραπτή δήλωση του Υπουργού Οικονομικών - 06/02/2023 10:36:55 AM
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 204,07Kb)
Η Ευρώπη σου