Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης

Ανακοινώσεις Φορέα


Ενημερωτικό Σημείωμα προς Δανειολήπτες-Καταναλωτές σχετικά με αναστολή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού κύριας κατοικίας - 10/02/2021 10:04:07 AM
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 6792,19Kb)
Η Ευρώπη σου