Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης

Ανακοινώσεις Φορέα


Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με ακύρωση πλειστηριασμού ακινήτου ιδιοκτησίας προσώπου με νοητική αναπηρία. Ειδική Ενδιάμεση Απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, επί τη βάσει του περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμου του 1989 - 10/12/2021 10:13:23 AM
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1330,67Kb)
Η Ευρώπη σου