Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης

Ανακοινώσεις Φορέα


Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με την αναστολή προγραμματισμένης, για τις 22/6/2021, εκποίησης ενυπόθηκου ακινήτου εγγυητή και την ανάγκη αξιοποίησης εξωδικαστικών διαδικασιών από τους δανειολήπτες. - 25/06/2021 02:02:15 PM
6.21 ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΓΥΗΤΗ.pdf ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ 22.6.21 ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΓΥΗΤΗ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 620,84Kb)
Η Ευρώπη σου