Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης

Ανακοινώσεις Φορέα


Ενημερωτικό Σημείωμα προς εγγυητές-καταναλωτές για αποφάσεις που εκδόθηκαν κατά του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για παράνομες πρόνοιες σε εγγυητικές συμβάσεις - 12/07/2019 04:22:12 PM
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΕΓΓΥΗΤΕΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 322,84Kb)
Η Ευρώπη σου