Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
κα. Αυγή Χρυσοστόμου Λαπαθιώτη: Διευθύντρια Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Οικονομικών

Αντιπρόεδρος
κα Βασιλεία Ηρακλείδου: Διευθύντρια Τμήματος Αφερεγγυότητας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και ΒιομηχανίαςΜΕΛΗ:

κ. Μιχάλης Κρονίδης, Ανώτερος Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, εκπρόσωπος των Τραπεζών
κ. Άκης Παπαχριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής του Ταμείου Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων Κύπρου (ΤΑΜΟ)
κ. Αντρέας Κουφκής, Γενικός Διευθυντής της Atlantic Securities Limited και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Κυπριακού Συνδέσμου Ε.Π.Ε.Υ., εκπρόσωπος των Κ.Ε.Π.Ε.Υ.
κ. Λούκας Αριστοδήμου, Πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής
κα.Ελισάβετ Σόλωνος: Διευθύντρια Εργασιών και Οργάνωσης, Σύνδεσμος Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων και Διαχειριστριών Εταιρειών Πιστωτικών Διευκολύνσεων (ΣΕΔΠ)
κα. Μικαέλλα Παπανικολάου Αγαθοκλέους: Δοικητικός Λειτουργός Α΄, Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Οικονομικών
κα. Αναστασία Στυλιανίδου: Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διευθύντρια Ευρωπαΐκού Κέντρου Καταναλωτών, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Διοικητικό Συμβούλιο (φωτογραφίες και βιογραφικά σημειώματα)
Μιχάλης
Κρονίδης
Άκης
Παπαχριστοδούλου
Αντρέας
Κουφκής
Λούκας
Αριστοδήμου
Αναστασία
Στυλιανίδου

Βιογραφικό σημείωμα  Μιχάλη Κρονίδη.pdfΒιογραφικό σημείωμα Μιχάλη Κρονίδη.pdf Βιογραφικό σημείωμα Άκη Παπαχριστοδούλου.pdfΒιογραφικό σημείωμα Άκη Παπαχριστοδούλου.pdf
Βιογραφικό σημείωμα Αντρέα Κουφκή.pdfΒιογραφικό σημείωμα Αντρέα Κουφκή.pdf Βιογραφικό σημείωμα Λούκα Αριστοδήμου.pdfΒιογραφικό σημείωμα Λούκα Αριστοδήμου.pdf

Βιογραφικό Σημείωμα Ελισάβετ Σόλωνος.pdfΒιογραφικό Σημείωμα Ελισάβετ Σόλωνος.pdf Βιογραφικό Σημείωμα Μικαέλλας Παπανικολάου Αγαθοκλέους.pdfΒιογραφικό Σημείωμα Μικαέλλας Παπανικολάου Αγαθοκλέους.pdf


Βιογραφικό Σημείωμα Αναστασίας Στυλιανίδου.pdfΒιογραφικό Σημείωμα Αναστασίας Στυλιανίδου.pdf
Σχετικά Αρχεία:

Βιογραφικό σημείωμα Μιχάλη Κρονίδη.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 45,72Kb)
Βιογραφικό σημείωμα Άκη Παπαχριστοδούλου.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 842,6Kb)
Βιογραφικό σημείωμα Αντρέα Κουφκή.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 174Kb)
Βιογραφικό σημείωμα Λούκα Αριστοδήμου.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 356,62Kb)
Βιογραφικό Σημείωμα Ελισάβετ Σόλωνος.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 145,76Kb)
Βιογραφικό Σημείωμα Μικαέλλας Παπανικολάου Αγαθοκλέους.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 67,15Kb)
Βιογραφικό Σημείωμα Αναστασίας Στυλιανίδου.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 79,72Kb)

Η Ευρώπη σου