Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης

Ανακοινώσεις Φορέα


Η ανάγκη λήψης προστατευτικών μέτρων για τους καταναλωτές από την πρόσφατη αύξηση, καθώς και η πιθανότητα περαιτέρω αύξησης των δανειστικών επιτοκίων σχετικά με τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) και η αδυναμία των δανειοληπτών να ανταποκριθούν σε αυξημένες δόσεις - 02/11/2022 03:24:25 PM
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (1.11.22).pdf ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ (1.11.22).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 15848.51Kb)
Η Ευρώπη σου