Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης

Ανακοινώσεις Φορέα


Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με την αναστολή προγραμματισμένου, για τις 20/7/2023, ηλεκτρονικού πλειστηριασμού κύριας κατοικίας από τη Themis Portfolio Management Holdings LIMITED, σε συνεργασία με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο - 06/04/2023 03:40:14 PM
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ THEMIS.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 218.1Kb)
Η Ευρώπη σου