Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης

Ανακοινώσεις Φορέα


Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με ακύρωση εκποίησης κύριας κατοικίας για την οποία υπεβλήθη αίτηση για ένταξη στο σχέδιο "ΕΣΤΙΑ" - 03/02/2020 09:24:05 AM
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 118,01Kb)
Η Ευρώπη σου