Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης

Ανακοινώσεις Φορέα


Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με ακύρωση δύο προγραμματισμένων εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων δανειοληπτών από Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων, κατόπιν ενεργειών του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου - 28/06/2022 01:47:22 PM
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΥΟ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 337.37Kb)
Η Ευρώπη σου