ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις Φορέα


Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με ακύρωση δύο προγραμματισμένων εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων δανειοληπτών από Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων, κατόπιν ενεργειών του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου - 28/06/2022 01:47:22 PM

Πίσω


_______________________________________________
© 2013 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,

Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης