Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης

Ανακοινώσεις Φορέα


Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές για αναστολή προγραμματισμένης, για τις 15/11/22, εκποίησης ενυπόθηκου ακινήτου από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΤΔ - 11/11/2022 12:01:14 PM
11.22, ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔΙΠΕΣ.pdf ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ 15.11.22, ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔΙΠΕΣ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 651.07Kb)
Η Ευρώπη σου