ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις Φορέα


Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές για αναστολή προγραμματισμένης, για τις 15/11/22, εκποίησης ενυπόθηκου ακινήτου από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΤΔ - 11/11/2022 12:01:14 PM

Πίσω


_______________________________________________
© 2013 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,

Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης