ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις Φορέα


Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με Απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για πλήρη στοιχειοθέτηση παραπόνου δανειοληπτών, εξαιτίας εντοπισμού υπερχρεώσεων σε δάνειο που συνήψαν με πρώην Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα και που, πλέον, μεταφέρθηκε στην Ελληνική Τράπεζα Λτδ - 02/01/2023 11:33:56 AM

Πίσω


_______________________________________________
© 2013 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,

Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης