Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης

Νομοθεσία
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 (Μέγεθος Αρχείου: 658,48Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 25-2024- Διαδικασία Υποβολής και Εξέτασης Παραπόνων Φυσικών Προσώπων (Μέγεθος Αρχείου: 3626,01Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ Περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμος του 2012 - 159(I)/2012 (Μέγεθος Αρχείου: 6344,98Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 26-2024- Διαδικασία Υποβολής και Εξέτασης Παραπόνων Νομικών Προσώπων (Μέγεθος Αρχείου: 2130,47Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013 (Μέγεθος Αρχείου: 386,53Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 27-2024- Διορισμός Διαμεσολαβητή για Σκοπούς Αναδιάρθρωσης Πιστωτικών Διευκολύνσεων (Μέγεθος Αρχείου: 2784,04Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ. 3) ΤΟΥ 2013 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41 (Μέγεθος Αρχείου: 1252,42Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 28-2024- Τρόπος Εγγραφής Διαμεσολαβητών στο Ειδικό Μητρώο Διαμεσολαβητών (Μέγεθος Αρχείου: 476,13Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟδηγία Ε.Ε. για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (Μέγεθος Αρχείου: 1046,34Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 29-2024- Διαδικασία Διορισμού Εμπειρογνώμονα (Μέγεθος Αρχείου: 1030,54Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1998 σχετικά με τις αρχές που διέπουν τα αρμόδια όργανα για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης (Μέγεθος Αρχείου: 61,56Kb)
Δ.Π. 141-2013.pdfΟδηγία δυνάμει των άρθρων 15(2)(β) και 21(2)(γ) (Μέγεθος Αρχείου: 3830,66Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟδηγία δυνάμει των άρθρων 15(2)(β) και 21(2)(γ) (Τροποποιητική 2023) (Μέγεθος Αρχείου: 323,97Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟδηγία δυνάμει των άρθρων 8(2) και 21(2)(δ) για το Προσωπικό του Φορέα (Μέγεθος Αρχείου: 9650,6Kb)Η Ευρώπη σου